Ранговете за мисийте са.

S - Това е най - високият ранк и се дава силна техника за тях!                                      
Изисква се минимум 310  думи.


A- Изисква се минимално - 250 думи.


B- Изисква се минимално - 210 думи.

C- Изисква се минимално - 150 думи.

D - Изисква се минимално - 100 думи.